Universalclimate.com

Saker att veta när spela fiol

Saker att veta när spela fiol

Spela fiol är en komplex process som tar år att bemästra. Violinister måste träna sina muskler att göra precisa rörelser som kommer att producera behaglig ljud. Dessa musiker måste utveckla en gedigen kunskap av höger - och vänster - begagnade tekniker som kommer att göra de delar de spelar ljud tekniskt solid och konstnärligt tilltalande. När violinister perfekt deras teknik, kan de fungera som solister såväl som i orkestrar och kammarmusik grupper.

Kroppshållning

Violinister måste upprätthålla korrekt hållning samtidigt som du spelar så att de kan förebygga skador och producera en stark musikalisk ton. En musiker med bra violin-playing hållning står med sin vänstra fot något utökad och fördelar sin vikten jämnt mellan båda fötterna. En violinist spelar med sitt instrument på hans vänstra axel och håller hans Violinstråke i hans högra hand. Fiol bör passa bekvämt mellan axeln och käken, och bör inte nypa huden. En violinist förlägger sin båge på strängarna mellan träbro och slutet av greppbrädan. Fingrar av righthanden bör vara försiktigt böjd över avsluta av fören.

Skiftande och vänster Hand

Violinister spela olika toner genom att trycka på strängarna på greppbrädan med vänster hand. Nybörjare violinister spela toner på spetsen av greppbrädan nära den att rullen, men avancerade violinister kan spela toner hög på greppbrädan bron. Det finns mer än åtta positioner på fiolen. Positioner i slutet av greppbrädan är mindre tydlig, eftersom avancerade violinister kan spela i flera positioner med bra grepp. Musiker skifta mellan positioner av skjutdörrar händerna längs greppbrädan eller att nå ovan att spela högsta noterna.

Bow stroke

Musiker Använd bow stroke skapa ett utbud av ljud på sina instrument. Den vanligaste bow stroke är legato violinister som använder detta stroke flytta sina bågar smidigt över strängen, ofta på utökade anteckningar. Staccato och martele penseldragen skapa kort, percussiva ljud. Violinister skapa detache stroke genom att upprätthålla stabila tryck på fören och flytta den smidigt. Musiker kan spela fören stroke, som spiccato och ricochet, med en tappad båge som inte stanna i kontakt med strängen.

Extra verktyg

Violinister använda olika verktyg för att göra deras spela mer bekväm och förbättra deras sound. Många violinister fäst skuldra vilar bottnar i deras fioler att fylla utrymmet mellan deras käkar och axlar. Musiker som spelar fiol måste sätta kolofonium på sina bågar. Kolofonium är ett klibbigt material som gör att bågen att greppa fiolsträngar och producera ljud. Kolofonium så småningom faller av fören på fiol och violinister måste rengöra sina instrument med torra trasor.