Universalclimate.com

Särskilda näringsmässiga förhållandet i ekosystemet

Varje ekosystem bygger på relationer. Växter och djur som delar resurser måste förlita sig en varandra för ett antal saker, varav den viktigaste är mat.

Energi

De näringsmässiga relationerna i ett ekosystem kan ses som en kontinuerlig överföring av energi från en enhet till en annan.

Producenter och primär konsumenter

Producenter (växter) omvandla solenergi till lagrad energi, eller socker. Denna lagrade energi--tillsammans med viktiga näringsämnen--överförs till primär konsumenter (växtätare) som de äter växterna.

Primära och sekundära konsumenter

Sekundär konsumenter (köttätare) kräver näringsämnen i animaliskt protein i kosten för överlevnad, och lita på primär konsumenter som deras energikälla.

Nedbrytarna

Nedbrytarna som svampar, bakterier, maskar och insekter får sin näring och energi genom att konsumera döda växt- och djur fråga.

Mark

Trasig organiskt material i marken släpper makronäringsämnen som fosfor och kväve, som är avgörande för växtskydd och tillväxt.

Överväganden

Den överflöd eller nedgång av någon enda organism, eller införandet av en ny, invasiva växt eller djurart, kan kasta av en hela ekosystemet näringsbalansen, ändra den för alltid.