Universalclimate.com

Sjukdomar i lungorna hos hundar

Sjukdomar i lungorna hos hundar

Hundar kan drabbas av olika lungsjukdomar. Några behandlas enkelt och kan resultera i full återhämtning. Andra, såsom lungcancer, är mycket allvarligare och kan leda till döden om inte behandlas tillräckligt snabbt. Om din hund börjar hosta, väsande andning eller att ha problem med andning, ta henne för att se veterinären. De är symptom på många olika typer av lungcancer lidanden.

Lungcancer

Lungcancer är troligen den farligaste av alla typer av lungsjukdomar. Lungcancer är ofta inte fångade i ett tidigt skede eftersom symtomen kan verka godartade. De inkluderar letargi, viktminskning, hosta och andningssvårigheter. När lungcancer diagnostiseras, kan behandling vara svårt och dyrt. Lung tumörer kan avlägsnas kirurgiskt och hunden kan också få cellgifter och strålning. Hundar kan återhämta sig fullt ut.

Valpsjuka

De flesta hundar i USA är vaccinerade mot valpsjuka, så det inte är ofta ses. Hundar som inte är vaccinerade kan dock drabbas av sjukdomen. De första symtomen är en torr hosta, följt av håglöshet och en feber på 103 grader till 105 grader. De kan ha en tjock och gul ansvarsfrihet från näsa och mun. De flesta kommer att återhämta sig inom två veckor, men dödliga intestinal och neurologiska sjukdomar kan utvecklas. Valpsjuka orsakas av ett virus, så att antibiotika inte hjälper det, men antibiotika ofta ges till hundar med valpsjuka att avvärja sekundära infektioner.

Blastomycosis

Blastomycosis orsakas när hundar andas svamp i jorden i Mississippi, Missouri och Ohio River Valley regionerna. Obehandlad kan sjukdomen spridas från lungorna till njurar, ögon, ben och hjärnan. Symtomen hosta, svårigheter att andas, feber och vikt förlust, bland andra. När din veterinär diagnosticerar din hund med blastomycosis, kan han ge mediciner intravenöst eller oralt. Prognosen är beroende på hur svår lung infektionen är, samt hur mycket det har spridit sig i hela kroppen.