Universalclimate.com

Skadliga effekterna av dagvård

Skadliga effekterna av dagvård

Många hushåll har idag två arbetande föräldrar. I vissa fall måste både vuxna arbeta för att säkerställa finansiell stabilitet. I andra fall kan arbeta båda föräldrarna eftersom de brinner karriären. Hursomhelst, barnen i dessa familjer ofta hamnar i dagvård tidigt. Dagvård kan vara en positiv upplevelse i effektivt lärande miljö. Barn blivit mer självständiga, få vänner och spela på sätt de är oförmögna att hemma. Men finns det också flera möjliga negativa effekter att överväga.

Hälsorisker

Dagvård centers vimlar av bakterier.

Öroninfektioner, magen buggar och otäcka förkylningar kan alla hittas i dagvård. Viral övre luftvägsinfektioner sprids ofta i sådana miljöer eftersom små barn inte tvätta händerna ofta eller täcka munnen när de hostar eller nyser. Barn i dagvård centers vidrör varandra, sätta munnen på leksaker och prata rätt in i varandras ansikten. Det är svårt för lärare att förhindra varje instans som sprider bakterier.

Säkerhetsrisker

Dagvård centers är ibland underbemannade. Detta kan leda till barn skadar sig själva eller varandra. Barn kan agera ut och bli aggressiva mot andra. Ditt barn kan återvända hem med blåmärken, repor eller ens bitmärken från andra barn.

Förhållandet risker

Dagvård kan negativt påverka den förälder-barnrelationen. Även barn har möjlighet att vinna självständighet och självförtroende från att gå i dagvård, kan de också bli förbittrade och aggressiv. Banden mellan barn och deras föräldrar är viktigt för deras emotionella utveckling och kan kraftigt påverka deras vilja att lyda regler och följa vuxen riktningar.

Positiva

Nya föräldrar vill ofta inte lämna sina barn.

Dagis beslutet kan vara stressande för alla nya föräldrar. Många familjer inte har ett val och oroa dig att de är på något sätt skadar sina barn genom att inte ta hand om dem under dagen hemma. Det är viktigt att komma ihåg att många positiva resultat kan uppstå registrerar ditt barn i dagvård. Hon kommer att ha sociala erfarenheter med andra barn som ofta missat hemma. Hon kan ha fler möjligheter för intellektuell inlärning på grund av de resurser som vid vissa centra. Slutligen kan ditt barn få explicit utbildning på följande anvisningar och regler av utbildade lärare med utbildningsgrader. Vad du än väljer att göra, vet att det finns fördelar och nackdelar med att nästan varje föräldrarnas beslut.