Universalclimate.com

Skriver Tips för hur man skriver landskap i romaner

Skriver Tips för hur man skriver landskap i romaner

I många romaner, natur och miljö fungerar som en karaktär och ger ett viktigt sammanhang och förståelse av romanens syfte och mening. Även om inställningen inte är av avgörande betydelse för din roman, är det viktigt att se till att ditt skrivande ger läsaren en tydlig och suggestiv känsla av natur och plats där din roman äger rum att bättre skapa ett trovärdigt och engagerande fiktiv värld.

Beskriva en särskilt plats

När du skriver en roman, se till att din landskap är specifika för den plats där du har ställt in din berättelse. Läsaren bör kunna se inställning i en viss plats från dina uppgifter, inte bara allmänna beskrivningar av träd, berg och sjöar. Försök att använda aspekter av ett visst landskap, såsom trädslag, särskilda vattenförekomster och höjd som väcker en viss plats. Även om din position är föreställt, bör du fortfarande har en klar uppfattning om dess klimat, bladverk och allmänna utseende.

Använd dina sinnen

När du beskriver landskap, måste du använda alla fem sinnen fullt förmedla inställningen. De flesta författare fokusera på visuella i en scen, som är central för rörtransport landskap ordentligt, men kom ihåg att det finns också ljud-relaterade bilder, taktila bilder, bilder med för att lukta och de som rör smak. Till exempel genom att i ljud, kan du ange scenen som beskriver om fåglarna kvittrar, träd knarrande i vinden eller damm blåser mot en bil fönstret. Att använda alla sinnen för att skapa en levande scen.

Vara Relevant

Använd dina beskrivningar av landskap som ett sätt att förbättra din tomt, förringar inte det. Till exempel är en lång beskrivning av vyn från ett fönster relevant endast om scenen händer mellan tecken på något sätt kan relatera till det, eller om du kan använda den för att förmedla sinnesstämning eller känslor. Använda naturen och aspekter av de landskap som du väljer att fokusera på, som ett sätt att gå framåt och berika tomten. Din landskap Beskrivning bör vara relevanta för åtgärden till hands och det mänskliga dramat i mitten av romanen.

Arbeta i hela historien

Istället för att sätta ditt scenery i stora bitar på bara några få platser, fungera av landskapet i hela romanen, särskilt på platser där naturen kan bidra till ditt övergripande mål i historien. Integrera dina beskrivningar av landskap i subtila ögonblick under hela romanen och diskutera landskapet i stora bitar av redogörelsen endast om intrigen i historien kräver det.