Universalclimate.com

Södra hybridisering protokoll

Södra hybridisering används för att separera och identifiera särskilda DNA-sekvenser från ett genom som har skurits i bitar av enzymer. Hybridisering steg kan sonder för att koppla till den sekvens som såg så sekvensen kommer att vara synlig genom luminiscens (lysa upp) eller radioaktivitet.

Utvinning och matsmältning

DNA ska först extraheras och smält in i små fragment. Detta görs med hjälp av restriktionsenzym. Restriktionsenzym hugga upp längder av DNA i mindre bitar. De gör detta genom att klippa DNA på en viss sekvens specifika att det enzymet. Restriktionsenzym bör väljas för dess förmåga att klippa DNA på vardera sidan av den sekvens som tittade.

Separation

DNA-segment ska köras igenom en agarosgel med elektrofores, en teknik som använder en elektrisk ström Rita DNA genom en gel med små porer i den. Hastigheten på ett fragment genom gelen beror på dess längd och mindre fragment flytta snabbare, således skilja DNA efter storlek. DNA kan sedan överföras till ett membran av nylonsvamp eller nitrocellulosa.

Sond

En lämplig enkelsträngat DNA sonden måste utformas som är ett komplement till den sekvens som letar efter testet. En markör---som ett enzym eller en radioaktivt molekyl---måste kopplas till sonden.

Visualisering

Efter inkubation Southern blot med sond under en tid som är specifika för viss sonden, membranet är tvättat för att ta bort icke-specifik bindning och exponeras för en källa till chemo-luminiscens som avslöjar platsen för enzym sonder eller röntgen. Där DNA lyser är sekvensen analytikern söker.