Universalclimate.com

Stadier i människans livscykel

Stadier i människans livscykel

Människor utvecklas genom perioder i livet som kan klassificeras som arrangerar. Dessa stadier används av psykologer och forskare för att bestämma fysiska, känslomässiga och psykologiska egenskaper för varje aspekt av livet.

Erik Erikson

Erik Erikson var en av 1900-talet Tysk psykolog som påverkat världen av psykologi och psykoanalys. En av Eriksons prestationer var definiera åtta psykosociala stadier av utveckling i livet. Hans teori skulle vara det mest inflytelserika drevet av tanke för att bestämma den mänskliga livscykeln.

Levnadsstadier

De åtta stegen i Eriksons modell är spädbarn, småbarn, förskolebarn, skolåldern barn, ungdomar, unga vuxna, medelålders vuxna och äldre vuxna. Det finns andra modeller för människans livscykel som har mindre än åtta stadier enligt Erikson.

Resolution

Enligt Erikson har människor att slutföra varje skede av livet innan de kan lyckas gå vidare till nästa fas. När en individ inte fullständig en viss fas, kan olösta frågor uppstå senare i livet.

Teori

Eriksons teori om barns utveckling fokuserar på de sociala aspekterna av tillväxt. Erikson lägger tonvikten på stadier av tillväxt i en viss ordning och hans teori betonar den sociala aspekten i stället för den kognitiva utvecklingen.

Slutsats

Eriksons teori är mycket användbart för att undervisa människor om självkännedom och förbättring. Hans arbete bidrar till psykologer och psykiatriker att behandla sina patienter effektivt.