Universalclimate.com

Symtom av hyperkalcemi hos katter

Hyperkalcemi är en onormalt hög nivå av kalcium i blodet. Tillståndet är vanligare hos hundar än hos katter, men förekomsten av hyperkalcemi hos katter utan en uppenbar orsak ökar, enligt den världen små Animal Veterinary Association (WSAVA).

Vanliga symtom

De vanligaste symtomen av hyperkalcemi hos katter inkluderar förlust av aptit och slöhet, erfarna med cirka 88 procent av katter med denna störning, enligt WSAVA.

Inga symtom

Mild till måttlig fall av felint hyperkalcemi utan uppenbar orsak kan inte har några symtom och kan bara märkas under en rutin blodprov.

Andra möjliga symptom

Ytterligare tecken på felint hyperkalcemi kan inkludera ökad urinering, ökad vattenförbrukning, förstoppning eller diarré, svaghet och kräkningar.

Varning

Om mycket hög kalcium i blodet inte behandlas, kan det uppstå allvarliga skador på njurar och mjukdelar. Totalt 38 procent av katter med hyperkalcemi så småningom njursvikt, som nämnts av WSAVA.

Diagnosen

Diagnostiska tester, inklusive en blodstatus och urinanalys, behövs för att utesluta andra sjukdomar som orsakar liknande symtom till hyperkalcemi.