Universalclimate.com

Symtom på felint njursten

Symtomen på njursten hos katter kan vara subtil eftersom katter inte visar alltid uppenbara tecken på smärta. En uppmärksam katt ägare kan dock lära sig att identifiera gemensamma tecken på denna felint sjuka.

Olämplig urinering

Om din katt börjar kissa utanför hennes skräp låda--särskilt om hon har varit pålitlig tidigare--kan det vara ett tecken på njursten. Ofta kommer hon kissa ofta på flera ställen.

Svårigheter att urinera

Din katt kan ha svårigheter att urinera. Om du ser din katt spännare i hans kattlådan, kan det tyda på en urinvägsinfektion blockering typiska för felint njursten.

Blod i urinen

Blod i urinen är ett vanligt symptom. Detta är inte alltid lätt att upptäcka i lådan, men om din katt urinera utanför boxen, kommer du att märka strimmor av blod i urinen.

Låg urinproduktion

Feline njursten kan begränsa urinproduktion. Leta efter talrika små klumpar av urin i lådan.

Buksmärta

Smärta i buken kan indikera felint stenar. Din katt reagerar starkt när du plocka upp honom om han har smärta i buken.

Återkommande urinvägsinfektioner

Någon katt lider av mer än två eller tre urinvägsinfektioner varje år bör testas för stenar. Urinvägsinfektioner orsakas ofta av irritation orsakas av njursten.

Kräkningar

Många katter kräks för olika anledningar, men om din katt är kräkningar i samband med något av ovanstående symtom, bör du misstänker njursten.