Universalclimate.com

Ta reda på sekvens baserna av en DNA-Strand

Ta reda på sekvens baserna av en DNA-Strand

1980 vann Frederick Sanger sitt andra Nobel pris för utveckling av en metod för att syntetisera bitar av DNA och avsluta strand varje gång en viss DNA bas visas. Detta gjorde det möjligt för forskare att bestämma sekvensen baser av en DNA strand och användes sekvensera det mänskliga genomet av det mänskliga genomprojektet. Nuvarande metoder inkluderar Polony, Solexa och ion halvledare sekvensering. Dock sangers metod används fortfarande flitigt och, på grund av dess relativa enkelhet, är ett bra exempel på hur DNA-sekvensering fungerar.

Instruktioner

• Ställ in fyra bägare med fyra reaktion blandningar. Lägg till varje bägare DNA till sekvenseras, DNA-polymeras och en leverans av nukleotider A, C, G och T.

• Lägga till en variant av en av de fyra lysrör-märkt kedja terminerande variablerna för varje nukleotider, så att varje bägare har en olika terminerande variabel med en annan fluorescerande etikett.

• Kombinera innehållet i alla fyra reaktion bägare till en bägare. Kör reaktionerna på en elektrofores gel. Härleda DNA-sekvensen genom att läsa den resulterande bilden från de minsta till det största exemplaret. Olika fluorescerande etiketter identifiera vilka nucleotide baser motsvarar varje bit att skapa en distinkt uppsättning band på elektrofores bilden.

• Läs sekvens basen av DNA strandar genom att tilldela en bas till vart och ett av de band som skapats av nucleotiden baser på elektrofores bilden.