Universalclimate.com

Tekniker för att memorera linjer

Tekniker för att memorera linjer

En av de mest utmanande aspekterna på båten att agera memorera dialog. Ibland måste aktörer memorera hundratals skript sidor ordagrant. Agera kräver att raderna inte bara vara i minnet, men också internaliserat, eftersom aktörerna måste finnas naturliga och spontana när du utför. Många tekniker finns tillgängliga för att hjälpa aktörer när repetera och memorera linjer.

Praktiken och upprepning

Den vanligaste metoden att rada memorering är praxis och upprepning. Detta inkluderar planeringstid att studera linjer, och sedan läsa och recitera rader om och om igen, tills raderna memoreras. Men denna teknik är en av mest vanligaste och så småningom fungerar över många sessioner, är det ett av de minst effektiva sätten att memorera information, enligt en artikel publicerad i "Nuvarande riktningar i psykologisk vetenskap." Publikationen går dock att påstå att alla de traditionella metoder som används av aktörer som innebär en kombination av emotionella, intellektuella och fysiska engagemang med materialet är mycket effektiva metoder som validerats av kognitiv forskning. Dessa tekniker motsvara principerna undervisas av de två viktigaste agerar skolorna: klassisk skådespeleri och metod agera.

Klassisk agerar

Använda din fantasi är en kraftfull, teknik som vanligen används av klassisk aktörer för att hjälpa att memorera linjer. Denna metod innebär att försköna och lägga till detaljer att sätta dig in i scenen när repetitionerna. Det baseras på föreställa och porträttera den yttre fysiskt Detaljer dessa en hur ett tecken promenader, talar eller utför vissa åtgärder. Genom att utveckla en karaktär och världen som karaktären lever i, är det mycket lättare att memorera linjer och mycket effektivare än memorering utantill, enligt forskning som presenteras i "Nuvarande riktningar i psykologisk vetenskap." Vid anställning av fantasi i memorering, är det viktigt att fokusera på specifika detaljer som hjälper trigger rader av dialog. Du kan till exempel behöva föreställa sig placeringen av vissa objekt, platsen för platser och reaktionerna hos andra aktörer. Detta är detaljer som du föreställa dig om huruvida deras närvaro noteras i skriptet.

Method Acting

Metoden att agera är en komplicerad teknik som kräver aktörer förstår det emotionella tillståndet av sina karaktärer och skildra att staten genom att utnyttja personliga liv erfar. Denna teknik hjälper kraftigt memorera linjer på grund av de emotionella, fysiska och intellektuella krav i metoden agerar. Genom att rita från personliga känslomässiga erfarenheter och sedan tillämpa dem på tecken, är du bättre på att relatera till karaktären, förstå varför en viss linje talas vid en given tidpunkt och så småningom ge en realistisk föreställning. Forskning stödjer detta som ett mycket effektivt sätt att memorera information--eftersom det är lättare att komma ihåg personliga känslor och tankar, att lägga denna dimension när du memorera linjer gör det möjligt att mer effektivt minns information, enligt "Aktuella riktningar i psykologisk vetenskap."

Utveckla motiv

En annan komponent till metoden fungerar är att skapa en motivation bakom varje talat linje, som kommer att hjälpa aktörer förmåga att minnas och memorera dem. Motiv är mål som karaktären försöker uppnå genom att ange en särskild linje för dialog. Förstå undermeningen eller den underliggande innebörden bakom dialogen kommer att avgöra tecken motiv. Dessa motiv är ofta motsatt vad som sägs. Genom att förstå hur och varför en karaktär sysselsätter script raderna att utföra hans önskningar, du lättare memorera dina rader och skapa en mer realistisk prestanda. Eftersom denna teknik drar från skådespelarens skapa ett förhållande med det tecken som innehåller höga halter av personligt engagemang, är det en annan mycket effektiv memorering teknik, enligt "Aktuella riktningar i psykologisk vetenskap."