Universalclimate.com

Tre fas vs singel fas elmotor makt

Många industriella elmotorer har en kraftfull, effektiv och tre-fas design utvecklades ursprungligen av Nikola Tesla på 1880-talet. För att göra växelström (AC) motorer arbetar i hem, som har endast en eller två faser el, behövs Tesla's design ytterligare delar.

Faser

En kraftbolaget elektrisk generator producerar växelström i tre olika faser. Varje fas är en sinus våg av identiska frekvens, men förskjutning från de andra två 120 grader. Du kan köra brödrostar och TV från någon enda fas, men motorer behöver helst alla tre.

Vridmoment

En enkel, 1-fas AC motor har liten start vridmoment. Det kan både driva en belastning och komma igång från stillastående utan hjälp. En trefas växelströmsmotor har stark start vridmoment på egen hand.

Kondensator

Enfas växelströmsmotorer övervinna låg start vridmoment med en start kondensator och en extra motor lindningen. De skapar en temporär extra fas under start. När motorn kommer igång, inaktiverar en switch kondensatorn.

Lindningar

En tre-fas motor har tre uppsättningar av spolen lindningar, fördelade 120 grader isär. Extra lindningarna gör dem opraktisk för små apparater, som dammsugare och blandare. Enfas motorer, med en enklare uppsättning lindningar, är kompakt och perfekt för hushållsmaskiner.