Universalclimate.com

Tumörer hos hundar på levern & njurar

Tumörer hos hundar på levern & njurar

Tumörer på levern och njurarna av hundar förekommer vanligtvis i äldre djur. De bildar först i lever eller njure. De kan också börja som en tumör på andra ställen i kroppen och spridit sig till levern och njurarna.

Primära levertumörer

Primära levertumörer, eller de som börjar i levern, finns vanligen i hundar som är äldre än 10 år. De kan antingen vara i levern eller trummorna leder från levern.

Sekundära levertumörer

Sekundära levertumörer eller metastaserande cancer, börjar som cancer någon annanstans i kroppen. Levern filtrerar blodet av många gifter, och tumörceller från andra kroppens organ kan lodge i levern och börja växa.

Metastaserad lever orsaker

Kroppens organ som orsaka sekundära levertumörer inkluderar bukspottkörteln, mjölkkörtlar, tarmarna och ben.

Primära njure tumörer

Njure tumörer hos hunden är sällsynta. Tumörer som börjar i njurarna är vanligast hos hundar äldre än 8 år.

Sekundära njure tumörer

Liksom levern, kan njurarna också bilda tumörer från cancer i andra delar av kroppen. Den vanligaste metastaserande njure tumören är lymphosarcoma. Det kan innebära en eller båda njurar.