Universalclimate.com

Typer av gassvetsning

Gassvetsning innebär användning av en gas matad eld fackla att värma metall arbetsstycket och tillsatsmaterial till skapa en svets. Gasen är i allmänhet en blandning av ett bränslegas och syre för att skapa en ren, varm låga. Många olika gaser kan användas som bränsle för gassvetsning och el behövs inte att driva svetsning systemet, vilket resulterar i en flexibel och bärbara tillverkning metod. Alla gas svetsning tekniker kräver ordentlig säkerhetsutrustning för svetsare och lagring av svetsgaser.

Typer av gassvetsning

Olika gaser kan användas som bränsle för gassvetsning.

Oxy-acetylen svetsning

Oxy-acetylen svetsning använder en blandning av acetylengas och syrgas för att mata svetsbrännare. Oxy-acetylen svetsning är den vanligaste gassvetsning teknik. Denna gasblandning ger också högsta låga temperaturen av bränsleförrådet gaser, men acetylen är oftast den dyraste av alla gaser som bränsle. Acetylen är en instabil gas och kräver särskilda förfaranden för hantering och förvaring.

Oxy-bensin svetsning

Trycksatt bensin används som svetsning bränsle där fabrication kostnaderna är ett problem, särskilt på platser där acetylen kanistrar inte är tillgängliga. Bensin facklor kan vara mer effektiva än acetylen för facklan-skärning tjock stålplåt. Bensinen kan vara hand-pumpas från en tryck cylinder, en gemensam praxis av smycken beslutsfattare i fattiga områden.

MAPP gassvetsning

Metylacetylen-propadienblandning-petroleum (MAPP) är en gasblandning som är mycket mer inert än andra gasblandningar, att göra det säkrare för hobbyister och fritids svetsare att använda och förvara. MAPP kan också användas vid mycket höga tryck, så att den kan användas i stora volymer av skärning.

Butan/propan svetsning

Butan och propan är liknande gaser som kan användas ensamt som bränsle gaser eller blandat ihop. Butan och propan har lägre temperatur än acetylen flamma, men är billigare och lättare att transportera. Propan facklor används oftare för lödning, bockning och uppvärmning. Propan kräver en annan typ av facklan spets användas än en injektor tips eftersom det är en tyngre gas.

Väte svetsning

Väte kan användas vid högre tryck än andra bränsle gaser, vilket gör det särskilt användbart för undervattens svetsmetoder. Några väte svetsutrustning verk av elektrolys genom att dela upp vatten till väte och syre som ska användas i svetsprocessen. Denna typ av elektrolys används ofta för små facklor, som de som används i smycken att göra processer.