Universalclimate.com

Utah State fågel Information

Utah state fågel, California fiskmås, är en vit fågel med grå vingar och en svart svans tippas med vit. Den lägre bill har ett rött märke med en svart fläck nära den öppna kanten. Detta är en flyttfågel som flyter på termisk uppdrivningen.

Legend

I 1848 attackerade en förödande svärm av gräshoppor fälten tidig Utah pionjärer. Flera flockar av California Fiskmåsen anlände och frossade sig på fälten, spara pionjärerna från svält.

Officiellt godkännande

Utah State fågel Information

I 1955 undertecknade guvernör J. Bracken Lee räkningen som hävdar California Fiskmåsen som Utahs officiella statliga fågel.

Habitat

California Fiskmåsen föredrar att odla i prairie staterna i centrala USA och södra Kanada nära inre sjöar och våtmarker, spendera vintrarna på Stillahavskusten.

Rad

California måsar sträcker sig från södra Northwest Territories i Kanada till som långt söderut så norra Mexiko. De sträcker sig från Stillahavskusten inland till så långt österut som centrala North och South Dakota.

Mat

California måsar är opportunistiska matare, äta insekter, ägg, fisk och allt i soptippar eller nära hamnen.