Universalclimate.com

Vad är definitionen av en Mylar kondensator?

Kondensatorer är enheter som kan lagra elektrisk energi. De är vanligtvis gjorda av två metaller som kallas plattor. Dessa metall ledare är åtskilda av icke ledande material som kallas dielektrika. En mylar kondensator använder mylar, som är en polyester film, som en dielektrisk.

Fördelar

Mylar kondensatorer är mindre och starkare än de gjorde med papper. De kan också användas i ett bredare utbud av temperaturer, vanligtvis upp till 125 grader.

Funktioner

De är en av de vanligaste typerna av kondensator används. De finns i många former och storlekar, är lätt och mycket stabil. De är oftast belagda med en epoxi.

Betydelse

Kondensatorer är viktiga eftersom de används till att producera svängningar och kan jämna ut spänningstoppar och transienter i kretsar. De har många andra funktioner som energi säkerhetskopior och minneslagring för binära koder.

Spänning

En mylar kondensator kan hantera många olika spänningar, från mycket små till mycket stora. Exempel på höga spänningar används de för är 250 eller 1 800.

Användningsområden

De finns i elektroniska apparater som TV-apparater, telefoner och radioapparater. Mylar kondensatorer är gynnad för kommunikation kretsar på grund av deras kvalitet och av samma skäl är vanligt förekommande i vetenskapliga och tekniska instrument såsom laser eller Geigerräknare.