Universalclimate.com

Vad är det Pandas naturliga livsmiljö?

Vad är det Pandas naturliga livsmiljö?

Pandor är högt specialiserade björnar som har anpassat sig väl till en mycket speciell kost och miljö. Pandor är ensam varelser som inte övervintra på vintern.

Curent utbud

Århundraden sedan, pandor strövade södra och östra Kina och fossila fynd visar sin närvaro så långt norrut som Beijing. Men idag, pandor finns bara i ca 29 isolerade områden i kickbergen av provinserna Sichuan, Gansu och Shaanxi i västra Kina.

Tillgången på mat

Den panda naturliga habitat är rikligt fylld med bambu, eftersom 99 procent av en panda kost består av detta vedartade växter. En panda förbrukar 20 till 40 pounds av bambu en dag.

Väder och vatten

I denna berg livsmiljö, 8500 till 11.000 fot över havsytan, regnet är riklig och bergen täcks oftast i tät dimma och tunga moln.

Flora

Skogarna bebos av pandor är tjock med barrträd som tallar och granar. Breda bläddrade träden växer också i dessa berg.

Minskande Habitat

Den panda naturliga habitat har minskat som mänsklig utveckling och kontinuerlig styckning av bambu skogar har drivit pandor djupare in isoleringen. Mer ytterligare förstörelse av panda livsmiljö är fara arten.