Universalclimate.com

Vad är det som kännetecknen en svamp?

Svampar är unika organismer som upptar deras egna kungarike från växter och djur. De flesta svampar fungera som nedbrytare. Men, vissa svampar kan orsaka sjukdom medan andra svampar är ätliga. Vanliga svampar innehåller svamp, jäst, mögel, rostar och mildews.

Strukturella egenskaper

De grundläggande strukturella svampar är hypha. Hypha är en samling av tråd-liknande trådar. Svampar har också en stel cellvägg som består av chitinen.

Reproduktiva egenskaper

Svampar delta i icke-rörliga sexuell och asexuell reproduktion. Under reproduktion producera svampar mikroskopiska sporer som transporteras från plats till plats genom vinden och insekter.

Metabola egenskaper

Svampar är heterotrofa organismer som smälta maten externt genom att absorbera näringsämnen små partiklar i deras celler. Medan vissa svampar är parasiter, äter de flesta material från organismer som redan är döda.

Habitat

Svampar lever nästan överallt på jorden. De bebor allmänt fuktiga miljöer med måttliga temperaturer. De flesta föredrar att verkligen leva inne i deras föda.

Relationer

Svampar är involverade i två typer av symbiotiska relationer. I formuläret mycorrhizae utvinna svampar energi från rötterna av kärlväxter. Den andra formen innebär produktion av lavar med alger och cyanobakterier.