Universalclimate.com

Vad är en Gauss mätare?

Gauss mäter mäta styrkan på magnetfälten. Medan vissa bara mäta omfattningen av fältet, mäta andra också riktning. Program varierar från att lokalisera vrak att mäta solvinden.

Historia

1833, Carl Friedrich Gauss, uppfann det första instrumentet för att mäta magnetfält. Hans tidiga magnetometer bestod av en bar magnet upphängd i luften i en sträng. Medan det indikerade riktningen av det magnetiskt sätter in, erbjuds det endast ett grovt mått på styrkan.

Moderna Gauss meter

Moderna Gauss mätaren kommer i två varianter; skalär mätare, som mäter bara magnitud vid en given punkt, och vektor meter, vilket också anger riktningen för fältet. Tre skalär mäter kan justeras för att göra en vektor Gauss mätaren.

Halleffekten meter

Vanligaste Gauss mätaren bygger på Hall effekt, vilket är en mätbar spänning som produceras när ett magnetfält korsar en elektrisk ström. Om nuvarande förblir densamma, då producerar en liten förändring i det magnetiska fältet en liknande och förutsägbar förändring i spänningen.

Fluxgate meter

En annan gemensam Gauss mätare, känd som fluxgate mätaren, mäter magnetfältet längs en given riktning. Dess viktigaste mekanismen är två aktuella loopar tillsammans genom induktion. När en växelström matas in i den första spolen, genererar det ett magnetiskt fält som producerar en lika men motsatsen nuvarande i den andra spolen. I närvaro av ett yttre magnetfält, den nuvarande inducerad i andra slingan dock skiljer sig från inmatad ström på ett sätt som är förutsägbart. Flera fluxgate meter kan användas för att bestämma riktningen.

Proton mätare

Proton precession magnetometer, eller proton Gauss mätaren, använder kärnmagnetisk resonans--tendensen av atomer absorberar och sedan magnetiska och elektromagnetiska energi. Styrkan i magnetfältet kan mätas av frekvensen av Atom magnetiseringen. Proton Gauss mätaren är en av de mest exakta metoder för att mäta ett magnetfält.