Universalclimate.com

Vad är en Moire mönster?

Vad är en Moire mönster?

En moire mönster, även känd som en moiré-mönster, är en visuell störning mönster orsakas genom att lägga en bild på en identisk bild. Ordet "moire" avser typer av franska tyger som ser ut som ringar på vattnet. I ett moire mönster visas den optiska illusionen av ringar på mönstret från sammanställning av två uppsättningar av liknande eller identiska bilder.

Vardagliga moarémönster

Människor kan se moire mönster genom att titta genom två lager av något som har ett rutnät. Till exempel kan tittar genom två skärmen dörrar på en gång producera moire effekten. För att effekten ska visas, uppfylla två mönster ett av två kriterier. Antingen måste de vara identiska men förskjutningen av en betydande vinkel mellan 20 och 45 grader eller två rutnäten måste vara av olika storlekar.

Konstruerade moarémönster

Människor kan skapa moire mönster genom att rita två identiska uppsättningar av koncentriska cirklar och sedan långsamt glider en uppsättning ovanpå den andra. Som de böjda linjerna korsar varandra, olika moire mönster form. Ett annat sätt att konstruera en moire mönster är att rita två identiska uppsättningar av parallella linjer och lägga en uppsättning ovanpå den andra vinkelrät vinkel. Vid denna tidpunkt ingen moire mönster visas, men vrida den övre bilden långsamt medan nedre bilden förblir fortfarande producerar moarémönster när täcker är i vinkel mellan 20 och 45 grader med avseende på varandra.

Färgglada moarémönster

De flesta som konstruerar moarémönster begränsa dem till svartvita bilder. Det är dock också möjligt att göra moire mönster med hjälp av böjda linjer dragna i valfri färg. När de två mönster används olika färger från varandra, kommer fransar eller krusningar produceras av lägga över dem vara av en tredje färg.

Användningsområden för moarémönster

Fysiker använda moarémönster i diagram representerar potentiella elektromagnetiska fält och vätskeflöde. De är också användbara för att lösa problem i en mängd olika delfält i fysik, inklusive stress analys, optik och wave motion. Psykologer använder moarémönster för att analysera visuell perception i ämnen.