Universalclimate.com

Vad är H2O?

H2O är den kemiska formeln för en vattenmolekyl. Delar av syre och väte kombineras för att göra vatten, som anses vara en förening eftersom den består av fler än ett element.

Struktur

Vatten bildar i droppar på grund av dess molekyler polaritet kostnadsfritt

Två väteatomer och en syreatom kombineras för att bilda en vattenmolekyl. Båda väteatomerna bond på ena sidan av syreatomen, vilket resulterar i en molekyl med en positiv laddning på ena sidan och en negativ laddning på andra sidan (polaritet kostnadsfritt).

Funktioner

Polariteten av vattenmolekyler tillåter dem att hålla ihop, skapa hög ytspänning som tillåter tätare objekt att flyta ovanpå vattnet.

Betydelse

Ytspänningen i vattnet orsakar det är klibbig och elastisk så att det bildar droppar eller vågor istället för utspridning. Denna egenskap kan växter att flytta vatten tillsammans med lösta näringsämnen från sina rötter till sina löv.

Överväganden

Vatten finns i fast form som is i glaciärer

Vatten är det bara naturligt ämne som finns i fast, flytande och gas påstår inom intervallet normal temperatur av jorden.

Kul att

Över är 70 procent av jordens yta täckt av vatten. Den vanligaste formen där det finns är flytande, följt av is.