Universalclimate.com

Vad är IHC?

IHC står för Institutet för mänskliga kontinuitet, en fiktiv organisation som är associerad med film "2012", som släpptes i November 2009. Filmskapare "2012" gav IHC en uppdragsbeskrivning, en webbplats och även en fiktiv historia.

Historia

Enligt webbplatsen IHC var organisationens uppdrag "att"garantera överlevnaden av den mänskliga rasen efter 2012. IHC börsnoterades år 2009 efter tre decennier av vetenskaplig forskning baserat på tron att världen skulle uppleva omvälvande katastrofer i 2012.

IHC början

Enligt den fiktiva IHCS hemsida, företagsledare och tidigare regeringstjänstemän mötte i Timaru, Nya Zeeland, 1978 att bestämma hot mot mänskligheten. Dessa mäktiga personer, inför hotande katastrof i 2012, beslutade att bilda IHC med två mål i åtanke: att säkra mänsklighetens överlevnad och förbereda för doomsday händelserna 2012.

Lotteri

Inbillade IHC organisationens webbplats erbjuder också en lika möjligheter för människor att överleva 2012 genom en överlevnad lotteri destruktiva händelser. IHC hävdar att ställen fyller upp snabbt och uppmuntrar besökarna att lämna in en lotteri post för att säkra en chans att överleva.