Universalclimate.com

Vad är orsakerna till felint blindhet?

Vad är orsakerna till felint blindhet?

Katter är kända för deras imponerande syn. De är bra jägare, delvis eftersom deras vision är överlägsen i att upptäcka rörelse och de ser faktiskt bättre i halvt mörker än alla andra djur, inklusive människor. Deras känsla av förhandlingen och beröring, genom sina morrhår, päls och svans, är välutvecklade, dock så att de kan justera ganska väl om ett villkor utvecklas som orsakar partiella eller slutföra blindhet.

Cancer

Om en tumör utvecklas i eller runt din cat's eye kan det påverka hennes syn. Trycket på synnerven kan orsaka delvis eller tillfällig blindhet. När tumören tas bort, synen kan förbättra, men om tumören fäst vid ögat eller nerver, blindhet att permanentas. I dessa fall, kan avlägsnande av ögat vara nödvändigt beroende på omfattningen av tillväxten av tumören och det kan ha orsakat skadan.

Högt blodtryck

Det är förvånande att lära sig att katter kan utveckla högt blodtryck eller högt blodtryck. Högt blodtryck kan orsakas av något så enkelt som en hög salthalt kost eller andra sjukdomar som diabetes och njursjukdom. Det är ett tillstånd som leder till blindhet hos katter om de lämnas obehandlade. Trycket kan brista näthinnan i cat's eye, orsakar permanenta skador, så blindhet kommer att utvecklas i bara några dagar om kattens blodtryck inte är förde ner och under kontroll.

Retinal atrofi

En ärftlig sjukdom som orsakar blindhet är retinal atrofi. Det är en sjukdom som långsamt fortskrider för att så småningom orsaka fullständig blindhet. Din veterinär kan göra en rad tester hitta om atrofi beror på en ärftlig eller om något annat som kan orsaka sjukdomen. Det finns ingen effektiv behandling för retinal atrofi.

Synnerven svullnad

Svullnad av nervbanorna i en katt kan vara det primära villkoret, eller det kan föras på av ett annat tillstånd. Några orsaker till tillståndet omfattar dysfunktion av centrala nervsystemet, toxoplasmos (en parasitsjukdom) eller blyförgiftning. För att behandla synnerven svullnad, måste din veterinär fastställa orsaken och behandla roten tillståndet. Även om ett annat tillstånd inte kan hittas, finns det fortfarande mediciner som din veterinär kan ordinera för att lindra symtomen. Total blindhet är inte alltid resultatet, men rutinmässiga besök till din katts läkare bidrar till att minimera effekterna av synnerven svullnad.