Universalclimate.com

Vad är tätheten av Neon?

Vad är tätheten av Neon?

Inert gas som gör upp om en del i 65.000 luft av volym, neons densitet ändringar förutsägbart med temperatur och tryck. Bekant för de flesta för att användas i elektriska skyltar, neon är relativt lätta. Och eftersom det är icke-brännbara, är det säkert att arbeta med.

Beskrivning

Neon är ett reaktivt, stabila kemiska element och en färglös gas vid normal temperatur. Dess låga atommassa 20.179 innebär dess densitet är låg jämfört med de flesta andra gaser.

Historia

Neon upptäcktes 1898 när två brittiska kemister kyld luft tills det flytande, sedan kokas av dess komponenter. Dess första användning som en gas för tecken kom 1910.

Densitet som Gas

Vid 0 grader Celsius är neon i dess bekant gas tillstånd. Dess täthet är 9 gram per liter. I jämförelse, är luften 1,28 gram per liter vid denna temperatur.

Densitet som flytande

Neon blir flytande vid-246 grader C. Dess täthet är 1,207 gram per liter, lite tätare än rumstemperatur vatten.

Densitet som Solid

Vid en temperatur på-249 grader C är fast neon densitet 1,444 gram per liter.