Universalclimate.com

Vad är uppgifter brudgummens moster & farbror?

Vad är uppgifter brudgummens moster & farbror?

Engagera din familj bättre i bröllop preparat genom att dela vissa roller och ansvar med dina mostrar och farbröder. Medan syskon och kusiner ingår ofta i bröllop preparat, kan mostrar och farbröder också ta del av planering och gäst ledning. Förutom att vara vittnen till ditt bröllop, kan mostrar och farbröder tilldelas bröllop arbetsuppgifter att göra dagen lite mindre stressigt för paret.

Föräldrarnas Stand-in

Om brudgummen inte kan ha en eller båda av sina föräldrar under bröllopsceremonin, måste närmast äldre släktingar steg i att fylla tomrummet. I de flesta fall är det faster och farbror till brudgummen med vilken han är närmast som kliver i. De kan följa brudgummen ner i gången eller bara vänta på altaret, beroende på parets preferenser. Moster och morbror kan också vara ödeläggande för familj porträtt session som äger rum efter vigseln.

Greeter

En välkomstrutan är någon som fungerar som en värd eller värdinna för partiet. Vanligtvis, detta kan vara en nära vän, en moster eller eller en farbror som inte var med i den brud entourage. Den är idealisk att greeter inte ingår i entourage, så att greeter kan fortsätta med sin värd uppgifter, såsom välkomna gästerna.

Dubbel bröllop

För dubbel bröllop eller bröllop av två syskon, kan farbror stå i stället för far till en av hästskötare. I fall där brudgummen och hans syskon ska gifta sig i en ceremoni måste de nästa närmaste äldre släktingarna stå i stället för föräldrarna. Det innebär att antingen brudgummen eller hans syskon att gå ner i gången med sin moster och morbror i släptåg. Moster och morbror behöver inte stå i under familj porträtt session efteråt.

Entourage

Brudgummens moster och morbror kan vara del av bröllop följe som en av sponsorerna ljus, sladd eller slöja. Det finns inga bestämmelser om vem som ska vara parets sponsorer; om brudgummen känns särskilt nära en av sina morbröder och mostrar, kan relativt vara en del av bröllop följe. De kan också göra några avläsningar under ceremonin eller hjälpa gästerna hitta sina platser under mottagningen.