Universalclimate.com

Vad är vår luft gjord av?

Luften på jorden är en av de största anledningarna till att människan utvecklats för att vara varelser vi är i dag. Består av flera olika ämnen, air upprätthåller oss och låter livet som vi känner den att överleva på den här planeten.

Kväve

Kväve utgör 78 procent av luften på jorden. Kvävefixerande bakterier i mark och vatten binder det kväve i en form som är användbar för växtskydd och tillväxt.

Syre

Syre står för 21 procent av makeup av luft. Syre är viktigt för de flesta djur på planeten överlevnad eftersom det är mycket viktigt för djur att omvandla mat till energi.

Andra ämnen

Den senaste 1 procenten av luften består av många andra gaser, inbegripet koldioxid, argon, neon och vattenånga.

Naturliga föroreningar

I luften finns det dessutom liten solid-partikel föroreningar som förekommer naturligt och genom mänsklig verksamhet. Naturligt förekommande föroreningar omfattar damm, pollen och mögel sporer.

Andra föroreningar

Människor lägga till förorenande last i luften genom förbränning av fossila bränslen, såsom bensin och kol. Andra källor till förorening som produceras av människor omfattar industriellt avfall och aska från bränder.

Effekter av luftföroreningar

Föroreningar i luften bidrar till många negativa hälsotillstånd. Områden med högre luftföroreningar har ökat rapporter om andedrag svårigheten, ögonirritation och hjärnan och nervsystemet skador.