Universalclimate.com

Vad är ytbehandla strömmar drivs av?

Om osynliga casual observatören, är ytbehandla strömmar kraftfulla ocean krafter som spelar avgörande roller i allt från marina ekosystem hälsa till hav temperaturer till klimatförändringar.

Definition

Havsströmmar är kontinuerliga flöden ocean vatten som följer en slutgiltig kurs. Ytbehandla strömmar är strömmar som förekommer i den översta 400 meter, eller omkring 1,300 fot, av havsytan.

Funktioner

Ytbehandla strömmar flyter i stora cirkulära mönster kallas menade. Enskilda strömmar kan vara smala eller breda, snabb eller långsam, djup eller grunt.

Vinden

Ytbehandla strömmar drivs främst av återkommande global vind mönster som flyttar vatten i särskilda anvisningar.

Coriolis verkställer

På grund av jordens rotation, vindar-- och följaktligen ytbehandla strömmar--är avlänkas åt höger eller vänster istället för att flytta rakt upp och ner orsakar medurs menade i norra halvklotet oceaner och moturs menade i södra halvklotets hav. Detta fenomen kallas Coriolis verkställer.

Fördelar

Ytbehandla strömmar med varmt vatten till svalare platser, reglera hav temperaturer och regionala klimat. De får också en kallare, näringsrika vatten till varmare platser, som matar ocean växter och djur.