Universalclimate.com

Vad orsakar kramper i Vader?

Vad orsakar kramper i Vader?

När en av dina kalvar har ett beslag, kan det vara alarmerande. Flera sjukdomar kan leda till kramper och anfall är nästan alltid ett symptom på en underliggande sjukdom. Detta innebär att för att behandla beslag, du måste sätta fingret på orsaken. Det första steget bör alltid rådfråga en veterinär.

Orsakar

Ett antal saker kan orsaka en kalv att ha kramper. Överst på listan över möjliga misstänkta är nervös koccidios, infektioner, mineral- och näringsmässiga brister, stress och toxiner.

Identifiering

Endast en veterinär kan korrekt diagnostisera orsaken till ett anfall. Du kan misstänka nervös koccidios om kalv har återkommande kramper tillsammans med förlust av balans och ryckningar. Om beslag är på grund av toxiner, näringsmässiga eller stressrelaterade, kan det komma plötsligt utan föregående varning eller sjukdom. Om din kalv har visat tecken på att vara sjuk innan beslag, kan en inre infektion vara orsaken.

Behandling

Du kan administrera mellan 250 och 500cc kalcium lösning med magnesium och dextros. Detta är standardbehandling för både mineralbrist och koccidios, plus att det inte kommer att skada allt oavsett vad orsaken till beslag visar sig vara. Behandling med sulfapreparat och antibiotika kan förhindra infektioner. En anti-inflammatorisk ges också att förhindra absorptionen av toxiner. Tillsammans, erbjuder dessa behandlingar en catch-all lösning som ger de flesta kalvar inom 48 timmar.

Förebyggande/lösning

Kramper kan ofta förebyggas med förvaltningen av bra besättningar, mineraltillskott, minskning av stress och regelbunden användning av koccidiostatika.

Varning

Rådgör alltid med veterinär när en av dina kalvar har ett beslag. Vissa orsaker inte kan diagnostiseras i fältet och kan leda till döden om inte behandlas på rätt sätt.