Universalclimate.com

Vad påverkar kokpunkten av en vätska?

Vad påverkar kokpunkten av en vätska?

Kokpunkten för ett ämne definieras som den temperatur på vilken dess ångtryck i flytande form motsvarar den miljöbelastning som omger vätskan. På kokpunkten ändrar ämnet fas från en vätska till gas. Flera faktorer kan påverka kokpunkten av en vätska.

Miljöbelastning

Miljöbelastning är en av de viktigaste faktorer som påverkar kokpunkten för ett ämne. Miljöbelastning är trycket från luften omedelbart utanför av eller direkt kring ämnet. Den normala kokpunkten av något ämne är dess kokpunkt vid havsytan, som är den första nivån av atmosfäriska eller miljömässiga tryck. Eventuella ändringar i miljöbelastning kommer leda till en direkt proportionell förändring av ämnets kokpunkt (dvs ökad miljöbelastning är lika med en ökning av kokpunkt och en minskad miljöbelastning är lika med en droppe i kokpunkten). Till exempel kockar en tryckkokare mat snabbt eftersom det ändrar den miljöbelastning kring maten och det kockar i vätskan.

Molekylstruktur

En annan faktor som påverkar kokpunkten är den molekylära strukturen i ämnet. Den starkare och mer komplexa obligationer håller molekylerna i ämnet ihop, ju högre den kokande peka av ämnet, och vice versa. Generellt är ämnen med starkare molekylär obligationer är tyngre och tätare än ämnen med svagare obligationer. Till exempel har gasformiga beståndsdel helium den lägsta kokpunkten av alla element på 4.22 grader Kelvin (-268.93 grader Celsius,-452.07 grader Fahrenheit). Helium har även den näst enklaste molekylära strukturen i någon del, efter väte. Tungmetaller, såsom volfram, har en otroligt stark molekylära struktur och därför koka på över 5 000 grader Kelvin (4,727 grader, 8,540.6 grader Fahrenheit).

Lösningens koncentration

En lösning är resultatet av ett ämne (solute) upplöses till ett annat ämne (lösningsmedel). Om ett ämne har andra ämnen löses i den, blir kokpunkten av lösningsmedlet ändrade högre eller lägre, beroende på solute. Salt har exempelvis en mycket högre kokpunkt än vatten. Så, när salt löses i vatten, det höjer kokpunkten för vatten. Ju mer salt i vattnet, desto högre kokpunkten punkt.

Höjd

Slutligen, höjd påverkar ett ämne kokpunkt. Detta är besläktat med faktorn för miljöbelastning. När höjden ökar, miljöbelastning minskar, därför kokpunkten för ett ämne minskar när höjden ökar. Det är därför förpackade livsmedel har ofta olika matlagning riktningar för hög-höjder.