Universalclimate.com

Vad skulle en get agera som om det hade Worm parasiter?

Getter är inte bara djur. de är engagerande, intelligenta varelser som gör fantastiska husdjur. Getter är ovärderlig för sin förmåga att skapa brandgator genom att äta gräs brand faror ner till roten. Men getter kan skaffa interna parasiter--oftast maskar som orsakar sjukdom och död. En get säga inte dess ägare vad är fel, så att veta hur getter med maskar skulle bete sig kunde spara en get liv.

Interna parasiter hos getter

Interna parasiter är maskar som invaderar getter intestinal skrifter och andra organ. Men döda maskar själva inte getter. dessa parasiter övergripande inre skador är den verkliga boven. Varje mask skapar negativa symtom i geten, beroende på vilken nyckelsystem kränks. Betydande skador på getmjölk hud, hjärta, lever, njurar, lungor, blod, magen, hjärnan, tarmen och lymfatiska systemet kan vara dödlig.

Vanliga symtom på inre parasiter

De vanligaste symtomen mask angrepp av är letargi, viktminskning eller bara bibehålla vikt, blanchering av tandkött på grund av blodförlust, frossa, nedsatt syn, diarré, oförmåga att äta och stå, grov päls, depression och brist på samordning. En veterinär bör omedelbart undersöka något av dessa symtom för angrepp. En frisör-pole mask kan håla i slemhinnor väggen av en get magen, orsakar död inom timmar.

Masken typer och tidiga tecken

Meningeal maskar angripa vanligtvis vitsvanshjort, som visar inga biverkningar. Dock orsakar i en ovanlig värd inklusive en get, maskarna flyttar till hjärnan eller runt ryggmärgen, förvirring, huvud-tilt och svaghet i benen.Bandmask är uppenbart eftersom maskar visas som riskornen i den bocken avföring. Värd geten kan utvisa vuxna maskar upp till en fot lång. Omedelbar veterinärmedicinska uppmärksamhet krävs efter märker bandmask, som dessa parasiter kan kväva den bocken vitala organ.Lungworms upptar den bocken bronkial område. En gång lungorna fyllningen med maskar, geten kommer hosta dem upp. Snabb behandling är nödvändig att hålla dessa maskar från kvävande geten.

Diagnostisera och behandla parasitära maskar

Get ägare med stora hjordar måste vara vaksamma när deras djur visar symtom på angrepp. Regelbunden veterinary bekymmer är det bästa vapnet mot parasiter. En veterinär kan se av hovar, ögon och tandkött Cologne om en get är stark och parasit-fri. En pall test kommer att avslöja de flesta maskar till veterinären. Många lösningar som finns för behandling av maskar. De flesta är framgångsrika, men kan vara svårt på geten. Angripna getter bör hållas i karantän medan behandlas; annars skulle de vara svagare och eventuellt plockas av andra getter. Med tiden kan en skarpsinnig get-ägare känner igen problemet getter och söka medicinsk hjälp innan situationen blir livshotande.