Universalclimate.com

Var hittar man en faders andra världskriget poster

Var hittar man en faders andra världskriget poster

Sökandet efter en veteran's andra världskriget militära post börjar i St Louis, Missouri, på nationella personal Records Center (NPRC). Posterna dokumentera värvning eller avtalad tid, plikt stationer, tilldelningar, utbildning, kvalifikationer, utmärkelser och medaljer, disciplinära åtgärder och aktiv tull patientjournaler.

Tillgång till register

För anhöriga kan komma åt en avliden veteran militär post om de ger en dödsattest eller dödsruna. Auktoriserad tredje part kan begära information från en veteran's fil med tillstånd från veteran eller av anhöriga.

Begäranden för poster

Veteraner och av anhöriga begära kopior av militära poster genom att lämna in en online formulär eller en Standard Form 180 (SF 180). Båda finns på webbplatsen NPRC. Formulären skall tryckas och skickas eller faxas med din underskrift i original till NPRC. Människor nära St. Louis kan besöka personligen men bör inrätta ett möte.

Överväganden

NPRC drabbades av en allvarlig brand i 1973. Som ett resultat, var miljontals militärtjänst poster skadas eller förstörs. NPRC kanske för att uppgifter om din släkting genom alternativa datakällor.