Universalclimate.com

Var skulle du hitta en näbbmus?

Näbbmöss är lilla, mus-däggdjur tillhörande familjen Soricidae. De ger mat för större rovdjur i hela världen. Näbbmöss kan hittas i ett antal olika platser.

Världsomspännande Distribution

Runt om i världen utgör näbbmöss en del av ekosystemet i varje miljö på jorden utom polarområdena, enligt uppgift från biologi institutionen vid Davidson College. Mer än 250 arter av näbbmöss lever i världen, enligt pest control webbplatsens Cowley.

Livsmiljöer

Argbigga livsmiljöer varierar kraftigt beroende på sin plats i världen. Näbbmöss bo brukar på marken, att göra Bon beroende på deras nuvarande miljö. Till exempel finnas vatten näbbmöss i myrar, kärr och andra semiakvatiska regioner. Vanlig näbbmus bor inom skogsområden med massor av bladverk.

Tid på dagen

Näbbmöss lever främst jordhålor, vilket betyder att de är mer aktiva under mörka timmar. Under dessa timmar söker de efter mat som maskar, insekter och småfisk för att hänga med sina höga ämnesomsättning.