Universalclimate.com

Varför kan jag inte kopiera min fotografier som gjordes på ett kommersiellt foto efterbehandling Studio?

Under copyright-lagar i Amerika är en fotograf eller Slutbehandlare ägare av de fotografier som produceras. Därför kan inte kommersiellt producerade och färdiga bilder återges utan uttryckligt tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.

Ägare kontra ämne

Om du kan vara föremål för ett kommersiellt färdiga foto, som inte gör dig ägaren av upphovsrätten. Den som fotograferade du anses vara ägaren av upphovsrätten.

Fair Use lagar

Under Fair Use lagar kan en ägare av upphovsrätten ge tillstånd för reproduktion av ett kommersiellt färdiga foto. Men kommer ett foto kopiering store inte kopiera ett kommersiellt färdiga foto utan uttryckligt tillstånd skriftligen eller person från ägaren av upphovsrätten.

Copyright ägande efter ägarens död

Även efter döden av ägaren till upphovsrätten beviljas du omedelbart inte upphovsrätten till bilden bara för att du kan vara föremål för fotografiet. Upphovsrätten måste har direkt beviljas dig skriftligen eller överförs till dig i fotografens kommer.