Universalclimate.com

Verksamhet för att främja välgörenhet i barn

Verksamhet för att främja välgörenhet i barn

Lära barn om filantropi kan börja vid en mycket tidig ålder. Det är enklast att lära ut det som en del av en familjeaktivitet--barn kan vara mer intresserade av filantropi om de vet att det är något som intresserar deras föräldrar. Nyckeln är att engagera barn i filantropisk verksamhet som är både nyttig och kul, vilket gör dem verkar mer som lustfyllt övningar än sysslor.

Donationer

Donera en del av din check till välgörenhet och uppmuntra dina barn att göra samma sak med sina utsläppsrätter. Det behöver inte vara en stor mängd pengar eller en betydande andel av bidraget; Målet är att illustrera öva av regelbundna donationer. Det är också bra att donera pengar till en lokal välgörenhetsorganisation som enkelt kan påpekas för barnen. Till exempel, donera pengar till en djurhemmet som du kommer att ta dem att besöka.

Volontärarbete

Frivilligarbete kan ha stor inverkan på filantropiska potentialen hos ett barn. Försök att engagera sig i frivilliga aktiviteter som involverar hela familjen. Om det skotta snö för en äldre granne eller samla in mat för en skydd, förstärker se vuxna aktivt bedriver välgörenhet arbeta barnets förståelse för vikten av att hjälpa dem i nöd.

Att anta en familj

Ett annat sätt att lära barn om den verkliga innebörden av välgörenhet är genom att anta en familj över julledigheten. Många lokala välgörenhetsorganisationer har förteckningar över barn som behöver kläder eller leksaker eller familjer som behöver vanliga hushållsartiklar. Identifiera en familj och uppmuntra ditt barn att delta i shopping och leverans av varor. Genom att betona vikten av enskilda välgörenhetsarbete, kan filantropi tyckas mindre avlägsen och känslolös.

Fundraising

Identifiera ett specifikt behov och organisera ett familj projekt för att höja pengar eller varor som behövs. Fundraising idéer kan vara allt från att samla mat och saker för familjer på flykt av en flod att samla in pengar att skicka en lokal cub scout trupp på en speciell utflykt. Kapitalanskaffningens mål är mindre viktigt än att låta barnet att delta i filantropi på gräsrotsnivå.

Skolans verksamhet

De flesta skolor har fler öppningar för volontärer än det finns föräldrar som är villiga att delta. Delta i evenemang på dina barns skola ansluter ideal volontärarbete och filantropi till vardagen på ett sätt som djupt kan påverka barnet. Vissa volontär möjligheter erbjuder också en möjlighet för hela familjen att delta, som förvandlar händelsen till en ännu starkare bindning upplevelse.