Universalclimate.com

Vilka är de fyra stegen i att analysera fossil?

Antropologer och paleontologer allmänt analysera fossil med hjälp av fyra grundläggande steg av separation, identifiering, organisation och tolkning. Ett brett utbud av olika metoder kan användas i varje av dessa steg, men utför alla fossila analyser i önskad ordning bevarar integriteten för provet och överensstämmer med den vetenskapliga metoden.

Separation

Separera fossil avser flera olika stadier och metoder. En fossil kommer att behöva skiljas från sand, rock eller vätska där det konstaterades, och det kan behöva skiljas från organiskt material och andra fossil. Separera fossil ibland innebär att behandla dem med kemikalier eller upphängning i lösning ta bort härdad lera eller rock där de har varit innesluten.

Identifiering

Fossil kan inte identifieras korrekt tills de har separerat från sin upptäcktplatsen och rengöras. Identifiera en fossil kan vara möjligt från tidigare studie, eller begära genetiska eller kol-14 tester för att avgöra ålder.

Organisation

Fossil som har identifierats är vanligtvis ordganiseras enligt kraven i ett visst projekt eller expedition. Talrika benfragment och små fossiler kan struktureras för att skapa skelettet av en person eller ett djur. Fossil kan också ordnas av vikt, storlek, ålder eller det geografiska område där de var belägna. Organisation är oftast inriktad på illustrerar en bred tolkning.

Tolkning

Tolkning av fossil fokuserar ofta på det hela, i stället för dess delar. Fossil analyseras i jämförelse och kontrast till små områden, regioner och hela ekosystem. Tolkningen är ofta avsedda att hjälpa bildar en hypotes om hur en utdöd varelse levde och samverkade i dess naturliga miljö.