Universalclimate.com

Vilken typ av färg du använder på Transparent papper?

Vilken typ av färg du använder på Transparent papper?

Transparent papper erbjuder ett kreativt utbud av möjligheter, men det är viktigt att tänka på hur de kommer att reagera på olika medier. Det är också viktigt att beakta olika typer av transparent papper.

Typer av Transparent papper

Kommersiella ritpapper erbjuder det bästa värdet avseende kostnader, men det är också den mest känsliga. Även om den erbjuder större lätthet i bild spårning, är det känsligt att skrynkla när färg tillämpas på den. Glättat papper är en tjockare, mer resistent typ av transparent papper. Det är dyrare än ritpapper, men den har en högre motståndskraft mot olika typer av färg och bläck.

Reagerar på Transparent papper oljebaserade färger

Transparent papper är resistent mot oljebaserade färger i form av skrynkla, men oljan i mediet kommer att blöda bort i papperet och orsaka gulfärgning. Torktiden tar från flera dagar till flera veckor. Oljefärger kommer att erbjuda den största utbud och variation i fråga om färg rikedom och tonen.

Reagerar på Transparent papper vattenbaserade färger

Akryl, vinyl och akvarell färger erbjuder ett billigt alternativ till oljefärger. Även om de äger en mycket snabbare torktid, har de en större tendens att orsaka papper skrynkla. Olika tryckfärger, såsom tusch, orsaka minimal till ingen papper skrynkla och är ett bra medium för vellum. Även om de är rika på färg, har de en mer begränsad färgval.