Universalclimate.com

Wood hårdhet & densitet

Även om träden i huvudsak grupperade efter lövträd och barrträd, är det anmärkningsvärt att dessa kategorier inte nödvändigtvis likställer med faktiska trä hårdhet. Hårdhet och täthet kan också variera mellan splintved och kärnveden på samma träd.

Barrträd och lövträd

Termerna "Barr" och "hardwood" kategoriseras inte av hårdhet utan snarare av ett träd cellstruktur. Även om inte alltid fallet, ha lövskog träd brukar större styrka än barrträd.

Hårdhet

Wood hårdhet mäts genom Janka test, som mäter den nödvändiga kraften att driva hälften av en stålkula diameter i ett prov av trä. Janka är en praktisk referens för trägolv specialister och andra.

Densitet

Generellt densitet korrelerar med styrka och hårdhet, och super tät trä, som ironwood, lever till sitt namn. Den mäts med vikten av en viss massa av torrt trä.

Splint- och kärnveden

Splintveden är yttre trä, precis under Barken, som fortfarande innehåller några levande celler. Kärnveden är den inre trä som har inga levande celler.

Densitet diagram

Densitet diagram för olika trädslag är användbara för träbearbetning referenser. Till exempel låg densitet trät som balsa (170 kg per kubikmeter) är perfekt för modellbygge, men ändå hög densitet trä som vit aska (670 kg per kubikmeter) gör hållbara, vackra möbler.