Universalclimate.com

World of Warcraft: hur man skriver in Silithus

"World of Warcraft" släpptes för PC 2004 och ingår mer än 20 regioner, med varje region har sina egna distinkta utseendet. Silithus är exempelvis en öken regionen mestadels bebos av giant buggar. Silithus är utformad för spelare på nivå 55-58 och har uppdrag för både Alliance och Horde spelare. Det finns endast en ingång till Silithus, och det är genom Un'goro Crater.

Instruktioner

• Resa till Un'Goro Crater, ligger på Kalimdor kontinenten. Du kan ange Kalimdor från västsidan av Tanaris, den sydligaste regionen i Kalimdor.

• Resa till nordvästra hörnet av Un'Goro Crater. I det nordvästra hörnet finns det två stora sten pelare och en stig som leder upp i bergen.

• Resa på berg väg att ange Silithus. När du når zon, kommer "Silithus" att visas på skärmen.

Tips & varningar

  • När du har angett Silithus, hitta din fraktion stad och aktivera den flygning punkten att flyga till Silithus från en annan stad.